Sunde og robuste organisationskulturer

Jeg følger med interesse den stigende dialog om hvordan vi udvikler sunde og robuste organisationskulturer eller organizational health, som nogle ynder at kalde det.

Der tales om resiliente organisationer – robusthed i organisatorisk forstand.

Måske er tiden inde til at vi italesætter den mentale sundhed i virksomhederne og tager et medansvar for at enkeltpersoner ikke bare  trives men også får mulighed for at arbejde i en god balance. Jeg synes det er interessant at vi skal have en ”passende mængde” udfordringer hver dag for at udvikle robusthed – løst på den rigtige måde betyder det jo, at der ikke er noget selvmodsigende i at ”performe” og passe på sig selv og sine medarbejdere, samtidig.

Hvis vi som ledere forstår at være sikre baser for medarbejdere og samtidig udvikle den enkelte i små skridt ”ud på isflagen” så man ved, der er et fast holdepunkt at vende tilbage til, når man har udfordringer – en solid støtte – og samtidig tør lære nyt i ukendt farvand, er der er god mulighed for at vi udvikles som mennesker i en sund retning.