Spiracle

Et åndehul for ledere, et udviklingsforløb som sætter den enkelte leder i fokus og giver mulighed for at stoppe op og lave en her og nu ”scanning” på egen ”langtidsholdbarhed”.

Et forløb hvor man lærer sig selv og egne mekanismer at kende, får lagt en plan for fortsat trivsel og trækker tilbud ind på både fysisk og mental sundhed.

En læring i resilience og sund ledelse – hvor man starter med sig selv – der hvor al god ledelse starter.

Det moderne højhastighedsmenneske har brug for fordybelse – finder der et ord for ”slow pitt-stop,” er det dækkende for dette, for her foregår læring i stilhed og langsom takt, akkurat som udviklingen af dette forløb.

Jeg følger med interesse den stigende dialog om hvordan vi udvikler sunde og robuste organisationskulturer eller organizational health, som nogle ynder at kalde det.

Der tales om resiliente organisationer – robusthed i organisatorisk forstand

Måske er tiden inde til at vi italesætter den mentale sundhed i virksomhederne og tager et medansvar for at enkeltpersoner ikke bare  trives men også får mulighed for at arbejde i en god balance. Jeg synes det er interessant at vi skal have en ”passende mængde” udfordringer hver dag for at udvikle robusthed – løst på den rigtige måde betyder det jo, at der ikke er noget selvmodsigende i at ”performe” og passe på sig selv og sine medarbejdere, samtidig.

Hvis vi som ledere forstår at være sikre baser for medarbejdere og samtidig udvikle den enkelte i små skridt ”ud på isflagen” så man ved, der er et fast holdepunkt at vende tilbage til, når man har udfordringer – en solid støtte – og samtidig tør lære nyt i ukendt farvand, er der er god mulighed for at vi udvikles som mennesker i en sund retning.